Huomioita ja vaikutelmia Okavangolta. (tammikuu 1951)

Gabriel tuli kolmannen matkan aluksi Ambomaan itäpuolella olevalle Okavangon alueelle. Käsityöläislähetillä Aatu Järvinevalla (alun perin Järvinen) oli tulossa eteen kotimaahan paluu sairauden vuoksi, siksi Gabrielin piti ennen Ambomaalle menoa korjata monenlaisia kesken jääneitä asioita Okavangossa.

mupini

Gabriel tuli junalla Grootfonteiniin ja jatkoi sieltä auton kyydissä Mupiniin. Hän työskenteli myös Rundussa, Lupalassa ja Kuring Kurussa ennen lähtöään lännessä olevalla Ambomaalle, jonka keskeinen paikka Ondangua näkyy kartalla. (Kappaleen alku on Erkki Asikaisen kirjoittamaa selitystä.)

Mupinin kirkkorakennus:

Ulkoa tyydyttävän näköinen, jopa niissä oloissa juhlalliselta vaikuttavakin, tosin suhteellisuutta ajatellen, vähän liian matala.

Sisältä epäkäytännöllinen, liikojen sokkeloittensa tähden. Lehtereitä ei voi käyttää heikon pohjan vuoksi, eikä lehtereitten aluksiakaan kun osittain, sillä tiheä pilaristo pimittää näköalueen. Tornia kannattavat osat liian heikot, jota asiaa vaarantaa vielä vuoto katossa. Sortumisen vaara on suurenlainen!

Tornin tiiliseinien ylempi osa onkin vahingollinen suuren painavuutensa tähden. Sen osan tulisi olla joko pellistä tai pystylaudoista tehty.

Ukkosenjohdatin liian lähellä ristipuuta ja liian lähellä ruohokattoa ja maahantulokohta suojaamaton.

Mistä apu!

1) Ukk. johdatin säännönmuk. kuntoon.
2) Tornin alle pystypölkkyjä väliaikaiseksi tueksi.
3) Tornin huipun alla oleva tiiliosa purettava ja sijaan rakennettava aaltopellistä tai pystylaudoista siistit seinät.
4) Pääoven holvikaari ja tarpeen mukaan päätyseinä muultakin osaltansa vahvistettava lisätyllä muurauksella.
5) Lehterien lattian uusittava lujiksi, tai kokonaan poistettava. Kysymykseen voisi ottaa pilaririvin muuraamisen ulkoseiniksi ja nykyisten ulkosivuseinien poistamisen.
6) Kattaminen.

Muut rakennukset:

Aseman yleiskaava muistuttamaton. Myöskin pienemmät rakennukset tyydyttävät.

Päärakennus sitä vastoin, käytettävissä olleisiin rak. aineisiin verraten epäarkkitehtuurisesti rakennettu. Perustus liian matala ja huoneitten sijoittelu ei tarjoa sopivasti tilaa, niiden lukumäärään ja kokoon nähden, mahdollisimman monelle lähetille.

Toiseksi seinien alle ei ollut rakennettu tarpeellista alustaa, ja lattiapinnat ja kynnykset epämääräiset, ja liian alhaalla.

Jälkeenpäin on ulkoverantaa, sokkelia, tehty sementtipetonista, mutta sekin huonosti sointuu rak. muuhun runkoon, eikä pysty estämään veden menemistä seinäaineisiin!

Rappaamalla ja verantaa täydentämällä tätä asiaa voisi huomattavasti parantaa.

Kun klikkaat tätä riviä, saat esille Mupinia kuvaavan tekstin.

Lupala.

Samaa huomaamattomuutta. Perustusten yläosat eivät kohoa tarpeeksi lattiapintojen yläpuolelle, vaan seinät alkavat liiaksi lattiasta jättäen termiiteille vapaan pääsyn kaikkialle!

Maakalaisten asuntojen sijainti aseman tontilla on rauhattomasti sijoitettu. (Maakalaisilla tarkoitetaan afrikkalaisia työntekijöitä. EA)

Muuten asema vaikuttaa viihtyisältä ja sikäli kodikkaalta.

Kun klikkaat tätä riviä, saat esille Lupalaa kuvaavan tekstin.

Kuring Kuru.

Katsoen ympäristön laajuuteen ja useisiin yläviin ja moniin kauneisiin paikkoihin, k.o. asema sijaitsee ikävässä, piikkipuuta ja muuta sortoa kasvavassa painanteessa. Ei näy juuri minnekään, eikä talolta päin näe juuri minnekään. Ilma liikkuu tällaisissa hautamissa huonommin.

Termiiteillä on asustaa eniten juuri loivilla rinnemailla, koska ylempänä olevilta harjuilta tai kummuilta hiljakseen valuu maavettä. Tämä on laita tämänkin aseman alueella. Ja, edelleen; kun rakennusten maasta eristysaineet on vuosien kuluessa kolongoitu maan sisään, omituista kyllä, eniten, kun millään asemalla, niin onkin termiitit vallanneet rakennukset aivan erikoisen suuressa mitassa.

Kun klikkaat tätä riviä, saat esille Kuring Kurua kuvaavan tekstin.